View in browser
Newland AIDC at VIMF 2022 Vietnam

Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam (VIMF) – Northern chapter - kết hợp với Triển Lãm Tự Động Hóa Công Nghiệp Việt Nam (VIAF) và Triển lãm Xử Lý Vật Liệu (VMAT).

Kính mời quý doanh nghiệp tham quan và trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm máy móc, thiệt bị , tự động hóa sản xuất và vật liệu sản xuất trong công nghiệp. Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam (VIMF) 2022, giúp thúc đẩy phát triển, tăng cường khả năng hợp tác đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, giao thương mạnh mẽ như hiện nay.

Chúng tôi xin rất mong được đón tiếp Quý Tập Đoàn, Doanh nghiệp, Đơn Vị, Cá Nhân tại :

TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM -  VIMF
09:00 - 17:00
09/11 - 11/11/2022
Trung tâm Văn Hóa Kinh Bắc
Bắc Ninh, Việt Nam
Liên hệ tham quan : 0376227665


HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM

Barcode Scanners

Hội thảo

Mobile Terminals

Kết nối doanh nghiệp

Interactive Kiosks

Innovation zone

OEM Scan Engines

Industry IOT 4.0

ĐĂNG KÍ THAM DỰ HỘI THẢO